Aktualizace sekce Užitečné informace

Byla aktualizovaná sekce Užitečné informace. Dělí se na několik podsekcí. V podsekci Zdroje informací o BDSM byly přidány především informace o bezpečném praktikování (odkazy na stránky praktikujících, na knihy o BDSM praktikách, na leták AIDS Committee of Toronto pro BDSMery) a informace o HIV (česky). Některé naše i zahraniční soudní případy (nehody při praktikách) ukazují, že […]

Nové texty, aktualizace

Sekce články Jozífková E.: výzkum a překlady byla aktualizovaná a byly přidány nové texty v češtině i angličtině. Například stručné české souhrny anglických článků, informace o výsledcích výzkumů v ČR a článek o některých výsledcích výzkumu NCSF.