O blogu

Zde uvádím nové a aktualizované údaje vztahující se k webové stránce www.en-k.net . Webová stránka http://www.en-k.net se skládá z části dokončené v roce 2003 (En.k. Sadomasochismus, sadismus, masochismus, BDSM. http://www.en-k.net 2003) a z části dokončené v roce 2008 (Jozífková E. BDSM, SM, D/s v otázkách a odpovědích. http://www.en-k.net/questions/ 2008). Dále obsahuje průběžně doplňované informace z let 2003-2017. Většinou jde o výsledky výzkumu nebo souhrnné texty. Stránka také odkazuje na další zdroje informací.  Cílem stránky en-k.net bylo poskytnout málo uváděné informace o BDSM v době, kdy takové informace scházely, a to zejména těm, kteří mohli mít s určitými partnery trápení nebo by mohli trápení způsobit jiným. Stránka měla sloužit lidem, kteří se sami museli dostat ze situací, o kterých nemohli příliš mluvit. Později se ukázalo, že určitá rizika zůstávají navzdory dostatku informací a vstřícné době. Některé zde zmiňované jevy se zřejmě nezměnily od úsvitu člověka jako druhu a platí pro většinu lidí.  Na stránkách postupně přibyly informace, odkazy a překlady i pro specialisty (lékaře, psychology, pomáhající profese, studenty), aby jim tento zdroj mohl pomoci lépe se orientovat v sexuálních preferencích pacientů a klientů.  Nyní mají stránky sloužit jako zdroj informací všem, kteří potřebují vědět víc.

Eva Jozífková