Aktualizované kontakty na sexuology a psychology

aktualizované kontakty na sexuology a psychology:

prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc.

Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN

Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Tel. +420/224965252

Mobil: +420/604233184

http://varias.cz/   dříve sexualnivariace.cz