Paraflní porucha zahrnující chování o samotě nebo souhlasící jedince

Rychlý překlad definice parafilické poruchy, která se nově objevuje v ICD-11 a která by se mohla týkat sexuálních praktik užívaných v BDSM. Tato definice zahrnuje sex se souhlasícími osobami a týká se praktik, které ohrožují život jedince (zmiňována je preference erotické asfyxie – dušení).

6D36 Parafilní porucha zahrnující chování o samotě nebo souhlasící jedince

Parafilní porucha zahrnující jednání o samotě nebo zahrnující souhlasící osoby je charakterizována přetrvávajícími a intenzivními vzorci neobvyklého sexuálního vzrušení, které se projevují v sexuálních představách, fantaziích, potřebách nebo způsobech jednání, které zahrnují souhlasící dospělé osoby nebo jednání osamotě. Podmínkou je výskyt jedné z následujících dvou charakteristik 1) jedinec pociťuje výrazný distres kvůli charakteru tohoto vzorce vzrušení a tento distres není pouze následkem odsouzení nebo obavy  z odsouzení okolím, nebo 2) povaha parafilního chování zahrnuje významné riziko zranění nebo smrti buď jedince nebo partnera (např. asfyxifilie).

S pozdravem Eva Jozífková

zdroj zde: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f2055403635

původní text zde

6D36 Paraphilic disorder involving solitary behaviour or consenting individuals

Description

Paraphilic disorder involving solitary behaviour or consenting individuals is characterized by a persistent and intense pattern of atypical sexual arousal— manifested by sexual thoughts, fantasies, urges, or behaviours— that involves consenting adults or solitary behaviours. One of the following two elements must be present: 1) the person is markedly distressed by the nature of the arousal pattern and the distress is not simply a consequence of rejection or feared rejection of the arousal pattern by others; or 2) the nature of the paraphilic behaviour involves significant risk of injury or death either to the individual or to the partner (e.g., asphyxophilia).