Nátlakově sexuálně sadistická porucha: BDSM výslovně vyloučeno z ICD-11

Rychlý překlad (první nástřel překladu) definice z ICD-11, která se nově objevila a výslovně vylučuje konsensuální BDSM ze seznamu poruch.

6D33 Nátlakově sexuálně sadistická porucha

Pro nátlakově sexuálně sadistickou poruchu je příznačný trvalý, cílený a silný vzorec sexuálního vzrušení, který se projevuje přetrvávajícími sexuálními nápady, fantaziemi, nutkáním nebo chováním a tento vzorec zahrnuje působení fyzického nebo duševního (psychického) utrpení nesouhlasícím osobám (osobám, které s takovým jednáním nesouhlasí, proti souhlasu osob). K tomu, aby byla diagnostikována nátlakově sexuálně sadistická porucha, jedinec musí jednat podle těchto nápadů, fantazií nebo nutkání nebo se kvůli nim výrazně trápit. Konsensuální sexuální sadismus a masochismus (konsensuální = konaný se souhlasem zúčastněných) je z nátlakově sexuálně sadistické poruchy výslovně vyloučen (tj. konsensuální sadismus a masochismus výslovně do této kategorie nespadá. )

S pozdravem Eva Jozífková

zdroj zde https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f2110604642

originální text níže:

6D33 Coercive sexual sadism disorder

Coercive sexual sadism disorder is characterized by a sustained, focused and intense pattern of sexual arousal—as manifested by persistent sexual thoughts, fantasies, urges or behaviours—that involves the infliction of physical or psychological suffering on a non-consenting person. In addition, in order for Coercive Sexual Sadism Disorder to be diagnosed, the individual must have acted on these thoughts, fantasies or urges or be markedly distressed by them. Coercive Sexual Sadism Disorder specifically excludes consensual sexual sadism and masochism.