ICD 11: parafilie není porucha

Rozdíl mezi pojmem parafilie a parafilická porucha

V ICD-11 není příslušná kapitola nadepsána parafilie, ale parafilické poruchy. Tam, kde ICD-10 píše Exhibicionism, Voyeurism… a další, píše ICD-11 Exhibitionistic disorder, Voyeuristic disorder…To je důležitá změna terminologie, protože parafilie sama o sobě tak není nahlížena jako porucha. Na druhou stranu jsou parafilie zmiňovány pod textem pod nadpisem Inclusion (zahrnutí). Vodítkem by však měla být definice parafilických poruch, podle které by parafilie sama o sobě poruchou být neměla. Tohle by mohlo velmi pomoci nositelům dalších sexuálních variací, kteří neubližují sobě ani jiným. Přikládám neoficiální překlad.

ICD-11 , Parafilické poruchy, Popis

Parafilní poruchy jsou charakterizovány přetrvávajícími a intenzivními vzorci neobvyklého sexuálního vzrušení, které se projevují v sexuálních představách, fantaziích, potřebách nebo způsobech jednání, jejichž zaměření zahrnuje objekty, které kvůli svému věku nebo stavu nechtějí nebo nejsou schopné dát souhlas a kterým jedinec způsobuje výrazný distres. Parafilní poruchy mohou zahrnovat vzorce vzrušení, kterých obsahem je chování konané o samotě nebo souhlasící osoby jen pokud jsou spojeny s výrazným distresem, který není pouze výsledkem odmítnutí nebo obavy z odmítnutí tohoto vzorce vzrušení okolím, nebo ty, u nichž je významné riziko zranění nebo smrti.

Porovnejte sami a podívejte se na originál

ICD-10: Disorders of sexual preference  Incl.: paraphilias

originál zde: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F60-F69

ICD-11:

  • Paraphilic disorders

Description

Paraphilic disorders are characterized by persistent and intense patterns of atypical sexual arousal, manifested by sexual thoughts, fantasies, urges, or behaviours, the focus of which involves others whose age or status renders them unwilling or unable to consent and on which the person has acted or by which he or she is markedly distressed.

Paraphilic disorders may include arousal patterns involving solitary behaviours or consenting individuals only when these are associated with marked distress that is not simply a result of rejection or feared rejection of the arousal pattern by others or with significant risk of injury or death.

Inclusions

  • paraphilias

originál zde

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f2110604642