Kolik by mohlo být sexuálně dominantních a sexuálně submisivních osob v ČR

V předchozím výzkumu jsme zaznamenali, že přibližně polovinu osob v sexu vzrušovala dominance, submisivita nebo oboje (viz předchozí příspěvek). Teď se podíváme jenom na tuto polovinu, jenom na ty,  které vzrušuje hierarchický rozdíl. Porovnáme tuhle skupinu z obecné populace se skupinou osob z BDSM komunit. Je zajímavé srovnat, jak se poměr domů, subů a těch, které vzrušuje oboje z obecné populace liší od počtu dominantů, submisivů a switchů v BDSM komunitách. V tabulce dole najdete srovnání osob z české obecné populace a nizozemských BDSMerů (data o českých BDSM komunitách ještě nemám vyhodnocená). U mužů se zastoupení v obecné populaci a v komunitách lišilo, ale u žen výskyt žen v komunitách zhruba odpovídal výskytu žen s touto preferencí v obecné populaci. Pokud data odrážejí skutečnost, na jednu dominantní ženu v obecné populaci připadá 1,4 submisivních mužů, v komunitách je to pak 4,2 submisivních mužů. U submisivních žen jsou v obecné populaci čísla téměř stejná jako u submisivních mužů, na jednoho dominantního muže by teoreticky připadalo 1,4 sexuálně submisivních žen. To jsou celkem nadějná čísla pro ty, kdo hledají partnery. Ve skutečnosti mohou být výhledy pro submisivní ženy a submisivní muže lepší. Počty dominantních osob by mohly být vyšší, pokud mají tendenci méně často odpovídat na dotazníky.

Srovnání preferencí pro sexuální vzrušení dominancí a submisivitou u obecné populace v České republice a u osob z BDSM komunit v Nizozemí. Tabulka a popis jsou převzaty ze studie Jozifkova E: Sexual Arousal by Dominance and Submissiveness in the General Population: How Many, How Strongly, and Why? Deviant Behavior 2018:1-8

zde http://www.tandfonline.com/eprint/zhS7nTGrsF5nkg7g4EvA/full

nebo zde https://www.researchgate.net/profile/Eva_Jozifkova2

  Obecná populace v ČR % Osoby z BDSM komunit v Nizozemí %

(Wismeijer  and an Assen2013)

Muži* Dom 56,2 48,3
  Sub 12,0 33,4
  Both 31,8 18,3
Ženy Dom 8,5 8
  Sub 78,6 75,6
  Both 12,8 16,4

*p = 0.001

Porovnání sexuálních preferencí obecné populace v České republice a členů nizozemských BDSM komunit. Srovnáváno bylo procento osob, které vzrušovalo být dominantní (Dom), být submisivní (Sub)a být oboje (Both). Data z Nizozemí pocházela ze studie Wismeijera a van Assena (2013) (Wismeijer AA, an Assen MA. Psychological Characteristics of BDSM Practitioners. Journal of Sexual Medicine 10[8], 1943-1952. 2013.  Jednalo se o 464 mužů: věk m = 45,5; SD = 11,12 a 438 žen: věk m = 37,1; SD = 10,8).

Muži z české populace se lišili od nizozemských BDSMerů v procentu osob s jednotlivými preferencemi , ale ženy se nelišily (muži n = 656; χ2 = 35,724, d.f. = 2; p = 0.0001 a ženy:  n = 555; χ2 = 0,920; d.f. = 2; p = 0,631).