Sběr prvního dotazníku dokončen

Skončili jsme se sběrem prvního dotazníku. Bylo sebráno přes 400 odpovědí. Všem zúčastněným patří veliké poděkování.