Nové texty, aktualizace

Sekce články Jozífková E.: výzkum a překlady byla aktualizovaná a byly přidány nové texty v češtině i angličtině. Například stručné české souhrny anglických článků, informace o výsledcích výzkumů v ČR a článek o některých výsledcích výzkumu NCSF.