Aktualizace sekce Užitečné informace

Byla aktualizovaná sekce Užitečné informace. Dělí se na několik podsekcí. V podsekci Zdroje informací o BDSM byly přidány především informace o bezpečném praktikování (odkazy na stránky praktikujících, na knihy o BDSM praktikách, na leták AIDS Committee of Toronto pro BDSMery) a informace o HIV (česky). Některé naše i zahraniční soudní případy (nehody při praktikách) ukazují, že těchto informací není nikdy dost. Dále byly přidány informace na zdroje, ze kterých mohou čerpat nebo čerpají specialisté při péči o BDSM pacienty (zdroje pro lékaře, terapeuty). Zdroje informací jsem vybírala podle toho, že na ně byly odkazy ze stránek osob, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají a/nebo patří mezi uznávané autory. (Tedy přežívají oni i jejich pacienti.) Bohužel nelze všechny údaje ověřit ani odzkoušet, weby se mohou měnit, a ani uznávaný autor nemusí mít vždycky pravdu. Prosím stále berte takto získané informace s rezervou.

Řada těchto zdrojů v angličtině by si zasloužila český překlad.