Kolik by mohlo být sexuálně dominantních a sexuálně submisivních osob v ČR

V předchozím výzkumu jsme zaznamenali, že přibližně polovinu osob v sexu vzrušovala dominance, submisivita nebo oboje (viz předchozí příspěvek). Teď se podíváme jenom na tuto polovinu, jenom na ty,  které vzrušuje hierarchický rozdíl. Porovnáme tuhle skupinu z obecné populace se skupinou osob z BDSM komunit. Je zajímavé srovnat, jak se poměr domů, subů a těch, které […]

Kolik lidí v ČR vzrušuje BDSM?

Možná si vzpomínáte na některé otázky se starého dotazníku. Podobný dotazník vyplňovali i lidé z běžné populace, na které jsme se náhodně obrátili. Z 673 respondentů v věku 25-44 let silně preferovalo dominanci a nebo submisivitu v sexu 8,2 %. A 6,1 % vzrušovala jen nadřízenost, podřízenost (a nebo oboje), ale nikoliv rovnost mezi partnery. Podrobnější rozdělení (muži, ženy, […]

Aktualizace sekce Užitečné informace

Byla aktualizovaná sekce Užitečné informace. Dělí se na několik podsekcí. V podsekci Zdroje informací o BDSM byly přidány především informace o bezpečném praktikování (odkazy na stránky praktikujících, na knihy o BDSM praktikách, na leták AIDS Committee of Toronto pro BDSMery) a informace o HIV (česky). Některé naše i zahraniční soudní případy (nehody při praktikách) ukazují, že […]

Nové texty, aktualizace

Sekce články Jozífková E.: výzkum a překlady byla aktualizovaná a byly přidány nové texty v češtině i angličtině. Například stručné české souhrny anglických článků, informace o výsledcích výzkumů v ČR a článek o některých výsledcích výzkumu NCSF.