O hierarchiích a výzkumu

Přikládám odkaz na přehledový článek o dominanční hierarchii u člověka rozumného (česky). Článek je volně ke stažení zde https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/view/14024 . Část dat z  výzkumu v ČR už byla zpracována a odprezentována na konferencích v ČR.  Data celkově podporují  přijetí  ICD-11. ICD-11 respektuje konsensuální BDSM a fetišismus jako alternativní formy sexuálního chování, pokud to zúčastněným neubližuje přes míru, […]

Paraflní porucha zahrnující chování o samotě nebo souhlasící jedince

Rychlý překlad definice parafilické poruchy, která se nově objevuje v ICD-11 a která by se mohla týkat sexuálních praktik užívaných v BDSM. Tato definice zahrnuje sex se souhlasícími osobami a týká se praktik, které ohrožují život jedince (zmiňována je preference erotické asfyxie – dušení). 6D36 Parafilní porucha zahrnující chování o samotě nebo souhlasící jedince Parafilní […]

Nátlakově sexuálně sadistická porucha: BDSM výslovně vyloučeno z ICD-11

Rychlý překlad (první nástřel překladu) definice z ICD-11, která se nově objevila a výslovně vylučuje konsensuální BDSM ze seznamu poruch. 6D33 Nátlakově sexuálně sadistická porucha Pro nátlakově sexuálně sadistickou poruchu je příznačný trvalý, cílený a silný vzorec sexuálního vzrušení, který se projevuje přetrvávajícími sexuálními nápady, fantaziemi, nutkáním nebo chováním a tento vzorec zahrnuje působení fyzického […]

ICD 11: parafilie není porucha

Rozdíl mezi pojmem parafilie a parafilická porucha V ICD-11 není příslušná kapitola nadepsána parafilie, ale parafilické poruchy. Tam, kde ICD-10 píše Exhibicionism, Voyeurism… a další, píše ICD-11 Exhibitionistic disorder, Voyeuristic disorder…To je důležitá změna terminologie, protože parafilie sama o sobě tak není nahlížena jako porucha. Na druhou stranu jsou parafilie zmiňovány pod textem pod nadpisem […]

WHO vyjmula (konsensuální) BDSM a fetišismus (kterým jedinec neohrožuje na životě sebe a jiné) ze seznamu duševních poruch!

Dnes ráno mi přišla zpráva od Sveina Skeida, (originál níže) že Světová zdravotnická organizace (WHO) vyjmula BDSM a fetišismus ze seznamu duševních poruch a poruch chování Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů MNK (anglicky ICD – International Classification of Diseases and Related Health Problems). Jde o to, že právě byla vydána nová verze ICD, […]

Kolik by mohlo být sexuálně dominantních a sexuálně submisivních osob v ČR

V předchozím výzkumu jsme zaznamenali, že přibližně polovinu osob v sexu vzrušovala dominance, submisivita nebo oboje (viz předchozí příspěvek). Teď se podíváme jenom na tuto polovinu, jenom na ty,  které vzrušuje hierarchický rozdíl. Porovnáme tuhle skupinu z obecné populace se skupinou osob z BDSM komunit. Je zajímavé srovnat, jak se poměr domů, subů a těch, které […]

Kolik lidí v ČR vzrušuje BDSM?

Možná si vzpomínáte na některé otázky se starého dotazníku. Podobný dotazník vyplňovali i lidé z běžné populace, na které jsme se náhodně obrátili. Z 673 respondentů v věku 25-44 let silně preferovalo dominanci a nebo submisivitu v sexu 8,2 %. A 6,1 % vzrušovala jen nadřízenost, podřízenost (a nebo oboje), ale nikoliv rovnost mezi partnery. Podrobnější rozdělení (muži, ženy, […]